Print Friendly, PDF & Email

Poštovani prijatelji po prvi put u Srbiji odlučili smo se da napravimo jedan bilten koji će vršiti analizu ekonomije kako u zemlji tako i u svetu.Nadamo se da će naš trud biti Vama i vašim porodicama od pomoći kako bi se na vreme pripremili za događaje koje slede, povukli pametne investicione poteze i na najbolji način uredili vaš život.

Srbija:

Dobili smo novu vladu.Kako stvari stoje novi režim nema ni snage ni kadrovskog potencijala za neophodne rezove u ekonomiji.Stoga treba očekivati kratkoročne mere kako bi se kupilo vreme u datoj situaciji i povukao neki popularan potez.Već prvi potezi oko smene lošeg guvernera sa lošim guvernerom govore da se ide u tom smeru.Program ministarstva ekonomije koji najavljuje stimulacije za privredu i preduzetništvo ne rešavaju osnovne probleme ni jedne grane.Država je u neobjavljenom bankrotstvu te stoga treba obezbediti potrebnu količinu novca kako bi se popunio deficit budžeta.

Postoje dve varijante punjenja budžeta:

1.Uzajmljivanje dodatnih sredstava na tržištu.I ako ovo uspe država će se zadužiti po izuzetno nepovoljnim kamatnim stopama, koje je uz ovakav privredni rast nemoguće vratiti.Ukoliko se uzme zajam od MMF tek će se stvoriti problemi, jer će MMF zahtevati visoku fiskalnu disciplinu štoo će se negativno odraziti na potrošnju a samim time i na privredu.

2.Štampanje novca, uzajmljivanje države iz primarne emisije.Ovajav način zaduživanja je postao uobičajen u SAD i Velikoj Britaniji, i za sada nije doneo neke posebne rezultate sem uvećanja duga.Kod nas bi ovakav koncept zasigurno doveo do hiperinflacije jer sav novac koji bi bio uzet završio bi u rukama penzionera i preglomazne državne administracije.

Zaključak:Slede teški i nestabilni dani za zaposlene u državnom sektoru, pre ili kasnije mora doći do ili smanjenja zarada ili otpuštanja.

Kurs:u narednih  dana očekuje se relativna stabilizacija ili balgi porat evra prema dinaru.Kako će se situacija kratkoročno odvijati zavisi od zaduživanja države i unosa deviza u zemlju.Ukoliko dođe do štampanja novca kurs će brže klizati.Budite svesni da je realni kurs daleko viši od sada postojećeg i d aće dugoročno dinar veoma slabiti prema evru.

Energenti očekuje se manji porast cena goriva na pumpama usled rasta cena na svetskom tržištu, povećanje cene gasa, struja bi trebalo da miruje kao socijalna komponenta.

Usled velike suše i totalnog zanemarivanja poljoprivrede , očekujemo veliki rast cena hrane, pogotovo mesa i mleka, hleba i svi proizvoda prerađivačke industrije.Ovaj rast može biti okidač velikih socijalnih nezadovoljstava.Očekuje se velika potražnja za poljoprivrednim proizvodima van zemlje te stoga to prdstavlja veliku priliku za zaradu.

Porez:Pošto se deficit teško može zapušiti očekujemo povećanje poreza a pogotovo poreza na dobit i akciza.Ne očekujemo povećanje PDV u narednih mesec dana.Povećanje poreza imaće razoran efekat na priverdu i standard.

Krediti:Usled slabih plasmana banaka treba očekivati biše kamatne stope, i veće provizije banaka.Takođe treba očekivati pooštrene kriterijume za davanje kredita.Moguće je država izađe sa programom suvencionisanih kredita, ukoliko su dinarski ima ekonomskog rezona da se zadužite.Izbegavajte kredite sa deviznom klauzulom.

Svet:

Očekuje se velika nestabilnost u evrozoni, ponajviše zbog nejasne situacije oko dugova Španije i italije.Razvoj će veoma zavisti od političara i akcija koje oni preuzmu.Očekuje se stagnacija cena evra prema dolaru, ili jačanje evra.Stvari se odlažu za septembar i odluku nemačkog ustavnog suda oko finansiranja dugova perfiernih zemalja.

Očekujemo stagnaciju cena zlata i srebra ili njihov blaži rast.

Stagnacija cena hrane, koje su već na istorijski visokom nivou.

I ako su ekonomski pokazatelji jako loši svetske berze su na visokom nivou, postoji velika mogućnost korekcije.

05.08.2012