Print Friendly, PDF & Email

Poštovani prijatelji po prvi put u Srbiji odlučili smo se da napravimo jedan bilten koji će vršiti analizu ekonomije kako u zemlji tako i u svetu.Nadamo se da će naš trud biti Vama i vašim porodicama od pomoći kako bi se na vreme pripremili za događaje koje slede, povukli pametne investicione poteze i na najbolji način uredili vaš život.

Srbija:

Vlada je usvojila paket antikriznih mera, kao što smo i u prethodnom biltenu rekli, nema suštinskih pomaka za privredu.Ukidaju se određene takse što jeste pozitivno ali je samo kap u moru problema.Subvencionisani krediti već isprobana receptura, mogu imati pozitivnog uticaja samo kratkoročno sa tim što će još više uvećati dugovanja privrede.

Vlada se odlučila da puni budžet uvećanjem PDV-a i akciza, kao što smo već naveli svako uvećanje poreskog opterećenja će imati poguban efekat na privredu a samim time i na potrošnju i povećaće recesione tendencije.

 

Kurs:u narednih  dana očekuje se relativna stabilizacija ili balgi porat evra prema dinaru.I dalje kurs zavisi od zaduživanja države, krakoročno davanje subvencionisanih kredita će uticati na smanjenje kursa, tj ukoliko želite da kupujete evro preporučujemo da sada to učinite.

Energenti očekuje se manji porast cena goriva na pumpama usled rasta cena na svetskom tržištu, povećanje cene gasa, struja bi trebalo da miruje kao socijalna komponenta.

Usled velike suše i totalnog zanemarivanja poljoprivrede , očekujemo veliki rast cena hrane, pogotovo mesa i mleka, hleba i svi proizvoda prerađivačke industrije.Ovaj rast može biti okidač velikih socijalnih nezadovoljstava.Očekuje se velika potražnja za poljoprivrednim proizvodima van zemlje te stoga to prdstavlja veliku priliku za zaradu.

 

Krediti:Subvencionisani kredti biće opšti hit u narednom periodu.Ipak treba imati na umu da će banke biti veoma oprezne i davanju kredita,tako da veliki broj nelikvidnih preduzeća uopšte neće biti u mogućnosti da uzme ovakve pozajmice.Ako već želite da se zadužujete preporučujemo dinarske kredite.

Svet:

Očekuje se velika nestabilnost u evrozoni, ponajviše zbog nejasne situacije oko dugova Španije i italije.Razvoj će veoma zavisti od političara i akcija koje oni preuzmu.Očekuje se stagnacija cena evra prema dolaru, ili jačanje evra.Stvari se odlažu za septembar i odluku nemačkog ustavnog suda oko finansiranja dugova perfiernih zemalja.

Očekujemo stagnaciju cena zlata i srebra ili njihov blaži rast.

Stagnacija cena hrane, koje su već na istorijski visokom nivou.

I ako su ekonomski pokazatelji jako loši svetske berze su na visokom nivou, postoji velika mogućnost korekcije.

05.08.2012