Direktna ponuda

Tipovi uspešne direktne kampanje Smatra se da se uspeh direktne kampanje može raščlaniti na tri osnovne komponente: lista ciljne grupe kupaca ponuda sa podsticajem kupaca da kupe proizvod kreativni paket ili poziv na akciju u...

Read More