Lizing (leasing)

Lizing je oblik finansiranja gde davalac lizinga kupi predmet lizinga i da ga primaocu lizinga na...

Read More