Naslovna / Tag Archives: poreska uprava

Tag Archives: poreska uprava

E porezi-nova aplikacija 2017-video uputstvo

e porezi

Usled velikih tehničkih problema koje je aplikacija poreske uprave E porezi imala, ova institucija se odlučila da izbaci posle dužeg vremena novu verziju softvera. Svaki privrednik koji je koristio e poreze sretao se sa problemom nekompatibilnosti sa određenim veb čitačima,uglavnom se misli na Google Chrome i Microsoft Edge. Pa je …

Više

Inspekcije

Inspekcijski nadzor u Republici Srbiji vrše inspekcijske službe koje predstavljaju organizacione jedinice (sektori ili odeljenja) ministarstava. Inspekcije uglavnom vrše nadzor nad sprovođenjem i kontrolom primene propisa u datoj oblasti. Spisak inspekcijskih službi, delokrug njihovih poslova i ministarstvo kome pripadaju pomodi de vam da se informišete o tome šta koja inspekcija …

Više

Šifre prihoda iz radnog odnosa

Počeli ste da koristite elektronsku PPP-PD prijavu.U redu uspeli smo da savladamo kako se tehnički koristi međutim u praksi nam se često otvaraju nova i nova pitanja.Jedna od najčešćih dilema jeste koju vrstu šifre prihoda iskoristiti?Umršenost našeg zakonodavnog sistema jeste takva da postoji zaista veliki broj kombinacija.Upravo zbog toga vam …

Više

Isplata neto zarade pre uplate doprinosa?

Želim da isplatim neto zaradu pre uplate doprinosa.Ovo konstataciju i pitanje veoma često čujemo zadnjih dana.Postavlja se pitanje koje su reprekusije ovakve akcije.Evo šta o tome kaže poreska uprava: Da li postoje i koje su posledice isplate samo neto prihoda pre datuma plaćanja navedenog u PPP PD? Da. Isplatom samo …

Više

Elektronska prijava poreza

Poreska uprava Srbije od 01.01.2014 godine uvodi obaveznu predaju poreskih prijava putem interneta.Potrebno je reći da ovakav vid predaje predstavlja veliki iskorak u efikasnijem poslovanju,međutim treba biti jako oprezan kako će sve funkcionisati sa obzirom na nivo informatičke pismenosti i kvalitet internet veza u našoj zemlji.Da bi uspešno predavali poreske prijave elektronskim putem potrebno je da imate:

Više