Plaćanje neto zarade u sistemu objedinjene naplate

Usled velike konfuzije koju je izazvala poreska uprava, pokušaćemo da vam pomognemo kako da dođete do svojih sredstava i izvršite isplatu radnicima. Ako želite sve da saznate o sistemu objedinjene naplate preporučujemo naše On...

Read More