Print Friendly, PDF & Email

tehnike istraživanja tržištaTehnike za istraživanje tržišta

Istraživanje tržišta vam daje neophodne informacije o navikama,potrebama,preferencijama, i mišljenjima kupaca.Postoji veliki broj tehnika za istraživanje tržišta,najveći broj kompanija koristi neke od ovih četiri osnovnih načina:upitnik,ciljne grupe,lični intervju i posmatranje.Količina novca koju planirate da potrošite određuje i tehniku koju možete upotrebiti.

1.Upitnik

Se sastoji od pitanja koja želite da posatvite probnoj grupi vačih potencijalnih kupaca.Što je veći broj ispitanika toliko su podaci pouzdaniji.

-Lični upitnici su intervjui određenih osoba, koje vršite na nekim prometnim mestima, na primer tržnim centrima.Imate mogućnost da određenog kupca upoznate sa pakovanjem,kvalitetom i namenom vašeg proizvoda , zatim na licu mesta da dobijete njegovo mišljenje.Dobra stvar ovakvog istraživanja je u tome što je odziv uvek oko 90% ispitanika, ali vodite računa jer ovakav poduhvat može biti jako skup.

-Telefonske ankete su jeftinji način istraživanja od prethodnog, ali skuplje od pošte.Ipak postoji veliki otpor među ljudima koji treba da učestvuju u telefonskoj anekti.Odziv se kreće od 50%.

-Poštanski upitnici su najeftiniji način istraživanja ali odziv kupaca jako mali i kreće se od 3-15%.Naravno niska cena ovakav način istraživanja čini pogodnim za mali biznis.

-Internet istraživanja uobičajeno daju neočekivane rezultate i ne baš pouzdane podatke.Ali internet upitnici su jednostavni i jeftini način istraživanja.

2.Ciljne grupe

Moderator koristi unapred planirane teme kojima vodi razgovor u odabranoj grupi ljudi.Ovakvi paneli se organizuju obično na neutralnom mestu, pogodno je imati i video opremu kako bi zabeležili razmišljanja za kasniju analizu.Ovakvi sastanci obično traju dva sata, i rade se u tri odvojene grupe.

3.Lični intervjui

Kao i kod ciljnih grupa ovakvo istraživanje uključuje neformalna nestruktuirana pitanja.Uobičajeno traje jedan sat.Ova dva poslednja načina pružaju jako subjektivne podatke, pa samim tim i ne daju dovoljno tačne statističke podatke i često nisu reprezentativni za veći broj ljudi.

4.Posmatranje

Odgovori na postavljena pitanja često odudaraju od stvarnog ponašanja ljudi.Kada posmatrate potencijalne kupce potrebno je da ih snimate i kasnije izvršite analizu i naravno ukoliko je moguće shvatite način na koji oni koriste vaš proizvod ili uslugu.