Print Friendly, PDF & Email

U toku je novi ciklus konkursa pokreni se za posao.Preduzetnik.rs vam savetuje da iskoristite jedinstvenu šansu i prijavite se za bespovratnu donaciju u opremi.Više o konkursu možete saznati na web adresi:

www.pokrenisezaposao.rs

U nastavku dajemo odgovore na neka najčešća pitanja:

Koje su obaveze korisnika?

-Obaveze korisnika nakon odobravanja donacije su:

– Učešće u visini 20% od odobrenog iznosa donacije što garantuje da su klijenti ozbiljni u svojoj nameri da se bave odabranim poslom;
– Praćenje poslovnih obuka na teme preduzetništva, marketinga i prodaje, osnova finansija i izvora finansiranja za preduzetnike i mala i srednja preduzeća od strane sertifikovanih predavača;
– Obaviti 15 sati društveno korisnog rada u lokalnoj zajednici ili dati svoj doprinos kroz proizvode/usluge.

Da li može da konkuriše neko ko je već registrovan?

Da, može konkurisati lice koje već registrovano bilo kao preduzetnik ili ima registrovan doo a želi da proširi svoju poslovnu aktivnost i po mogućstvu uposli novog radnika. Donacija se odobrava fizičkom licu, dakle tako i treba popunjavati aplikaciju, u svoje lično ime, ne na ime firme ali se oprema (praćena Ugovorom o donaciji) koristi za obavljanje poslovnih aktivnosti.

Ukoliko konkuriše neko ko nije registrovan, registraciju može izvršiti i nakon potpisivanja ugovora o donaciji, najkasnije do 3 nedelje nakon potpisivanja ugovora i dostaviti nam izvod iz APR-a. NIJE NEOPHODNO DA POTENCIJALNI KLIJENT BUDE REGISTROVAN U MOMENTU KONKURISANJA, već izlaže svoju poslovnu ideju koja ukoliko bude podržana kroz program, mora formalno biti registrovana u skladu sa zakonodavstvom Republike Srbije.

Koji su dodatni uslovi koji se moraju ispuniti?

Dodatni uslovi mogu i ne moraju postojati. To zavisi od situacije preduzetnika, ukoliko posluje duže vreme, uslov može biti da se zaposli jedan radnik sa evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje ili da se prijavi na evidenciju član porodice koji takođe radi, ali neprijavljen.

Važan uslov koji važi za sve je da registrovano preduzeće mora raditi 2 godine i za to vreme oprema se ne sme prodati, otuđiti ni pokloniti jer je u vlasništvu ENECA-e. Tek nakon isteka 2 godine, oprema prelazi u vlasništvo klijenta i klijent slobodno njom raspolaže.

Šta se podrazumeva pod društveno-korisnim radom?

Sam koncept se zasniva na tome da se u zajednicu vrati jedan deo dobre volje, energije i učini nešto dobro za sugrađane. Društveno koristan rad može biti sređivanje dvorišta neke škole, pomaganje u Crvenom krstu, organizovanje kreativnih radionica za decu, doniranje sopstvenih proizvoda, besplatno pružanje nekih usluga… Može biti u okviru profesije ali i ne mora.

Da li može da se nabavi polovna oprema?

Može se nabaviti polovna oprema, međutim, mora biti kupljena od pravnog lica. Takođe može se nabaviti oprema koja se pravi prema potrebama i porudžbini klijenta.

Kada će se znati ko je dobio donaciju?

Konkurs traje do kraja februara 2016. godine. Nakon toga, marta i aprila se vrši ocenjivanje pristiglih aplikacija i pravi se uži krug od 350 – 400 klijenata koji će biti obavešteni i posećeni na terenu tokom maja i juna meseca. Kratak razgovor i poseta naših agenata služi kako bi se videlo realno stanje na terenu i procenila održivost predloženog biznisa. Nakon toga, konačna odluka o korisnicima donacije biće doneta i ugovor o donaciji biće potpisan krajem juna meseca. Jula i avgusta sledi nabavka i isporuka opreme. Sezonske aktivnosti će imati prioritet u nabavci opreme.

Gde se održavaju poslovne obuke i da li moram da putujem da bih prisustvovao?

Ne, obuke se održavaju online i potreban je samo računar i internet konekcija, a postoji nekoliko, prepodnevnih i popodnevnih termina, tako da je jako fleksibilno i lako pratiti. Obuke su interaktivne, tako se u bilo kom trenutku možete uključiti i postaviti pitanja. Ko nije u mogućnosti da prati obuke u dogovorenim terminima, ima mogućnost da dobije kompletne snimke obuke.

Koje se delatnosti podržavaju?

Podržavaju se poljoprivreda, zanatstvo, proizvodnja i uslužne delatnosti.
Ne podržava se trgovinska delatnost, autoprevozničke i taksi usluge.

Da li mogu koristiti donaciju za adaptaciju poslovnog prostora?

Ne, donacija se ne može koristiti za adaptaciju poslovnog prostora, kupovinu laptop računara, kupovinu službenog vozila i kupovinu repromaterijala i sirovina.

Koji su kriterijumi za odobravanje donacije?

Posmatraju se dva kriterijuma: ekonomski i socijalni. Ekonomski kriterijum se odnosi na kvalitet poslovne ideje, procenu održivosti poslovanja, dobro poznavanje potencijalnih klijenata, konkurencije i dobavljača i ima veći značaj od socijalnog. Socijalni kriterijum se odnosi na veličinu domaćinstva, stambenog prostora i izvore prihoda.

Šta su stručne obuke?

To su obuke za određena zanimanja koja zahtevaju posedovanje sertifikata/diplome/uverenja i predstavljaju kombinaciju teoretskog znanja i prakse.