Print Friendly, PDF & Email

Da biste naterali zaposlene da se pridruže strategiji korporacije potrebno je mnogo efektivnog razgovora, što podrazumeva da objasnite kako ta strategija utiče na njihov posao.

Jedna od najtežih stvari sa kojom se kompanije suočavaju je pretvaranje vizije u realnost. Transformisati organizaciju u onu iz Vaše vizije iziskuje mnogo više od dobre strategije i njene implementacije. Moraćete da je učinite integralnim delom svake „pore“ Vaše firme. Kada govorimo o ovoj ideji, obično koristimo frazu – usaglašavanje strategije.

Usaglašavanje svih u Vašoj organizaciji sa strategijom je najvažnija stvar koju možete da uradite, pored formiranja i implementiranja dobre strategije. Usaglašavanje će pomoći Vašem menadžment timu da ostvari ono što Vi nameravate. Bez toga, svaki korak ka cilju pretvoriće se u borbu.

Uzmite za primer kompjutersku radnju. Ukoliko vodite takvu radnju, sigurno želite da zaposlite radnike koji odgovaraju specijalnim potrebama kupaca. Predusretljivi, vedri, učtivi prodavci ohrabriće kupce da se vrate iako je možda cena malo viša nego kod konkurencije, dok će neučtivi, mrzovoljni prodavci oterati kupce. Ukoliko imate dobru robu nećete morati mnogo da se trudite da zadržite kupce. Ukoliko Vam je roba odlična, sami kupci će Vas reklamirati. Iako će ovo malo povećati troškove zarada, isplatiće Vam se višestruko kroz stalnu potrošačku bazu.

Specijalne radnje zahtevaju specijalne radnike – ovo je očigledno, ali Vas strategija može baciti u nedoumice. Recimo da postoje dve vrste radnji za kompjutere: one koje su specijalizovane za potrošače laike i one koje prodaju robu kupcima orjentisanim ka novim tehnologijema. Ako je Vaša strategija okrenuta ovim prvim, prodavac treba da objasni karakteristike i strpljivo odgovara na prosta pitanja.

Visoko tehničko znanje je manje važno od ubeđivanja kupca koji možda imaju strah od tehnike. Ukoliko se radi o drugom slučaju, Vama treba ekspert koji će, odgovarajući na vrlo zahtevna pitanja naterati probirljive kupce da se vrate.

Pogrešna osoba u pogrešnoj radnji je ubitačna u svakom slučaju, pored toga što se obe bave prodajom kompjutera. Zamislite laika kako kupuje od stručnjaka.Ovaj će ga zasuti informacijama o AGP slotovima, BIOS konfiguraciji i još koječemu – tj. mnogim stvarima o kojima laici korisnici kompjutera ne moraju da znaju ili se ne trude da saznaju. Možda će laik progutati ovu priču, ali možda i ne iz prostog razloga što on/ona „ipak shvata da je sve to suviše komplikovano“. Čak i da on/ona kupi kompjuter tog dana, možda Vam je to zadnji put da vidite tog potrošača. Ovo je tri puta loše: Loše za vašu radnju, loše za potrošača i loše za karijeru prodavca koji bi bio odličan – u nekoj drugoj radnji.

Kako da dođemo do usaglašavanja? Evo pet koraka koje morate preduzeti da se uverite da Vaš zaposleni odgovara Vašoj strategiji.

  1. Zaposleni moraju imati koncept strategije koji se odnosi na njihov rad.
  1. Zaposleni moraju razumeti strategiju.
  1. Strateško usaglašavanje mora prožeti celu organizaciju.
  1. Strategija mora da se reflektuje u pojedinačnim poslovima, naročito u kritičnim reonima.
  2. Vi treba da ste usaglašeni sa njom!