Print Friendly, PDF & Email

taalintensiteitSa najnovijim konceptima, seminarima, web prezentacijama, “Kako da” knjigama koje Vas okupiraju, pomislićete da je širenje Vašeg biznisa teško kao projektovanje space shuttle-a. U stvari, postoje samo tri načina za prošitenje biznisa.

Prva opcija – povećanje broja klijenata/potrošača

Možete povećati broj klijenata tako što nalazite nove: 1) već postojećoim ponudom, 2) definisanjem nove. Bilo bi najbolje da proširite ponudu u okviru postojećeg tržišta ili da nađete novo. Tri osnovna pitanja na koja treba da odgovorite da bi povećali broj klijenata odnosno potrošača su:

  • · Kome su zaista potrebni moji proizvodi/usluge? Da li moj proizvod odgovara tim potrebama tako što ili štedi novac ili obezbeđuje dodatni kvalitet/vrednost?
  • · Koliko su, ako ništa drugo, spremni da potroše za zadovoljavanje tih poreba?
  • · Koliko potencijalnih novih potrošača ima na tržištu i kako da dođem do njih?

Istraživanje tržišta je preduslov prodaje. Ono nas u velikoj meri uči šta treba da znamo da bismo efektno uticali na nove potrošače: šta treba da kažemo, na koji način i kome.

Na primer, naša kompanija je upravo završila studiju o nacionalnom tržištu koja omogućuje našim klijentima uvid u sve informacije o njihovom ciljnom tržistu. Korišćenjem istraživanja, koje obezbeđuje razumevanje želja i potreba potrošača, naš klijent je razvio takav marketing mix koji se obraća kako postojećim, tako i novim potrošačima. Njihov prihod se udvostručio.

 

Druga opcija – povećanje učestalost kupovine

Najbrži način da povećate učestalost kupovine je da olakšate, što je više moguće, postojećim kupcima kako bi konstantno poslovali sa Vama. Drugi način da ovo omogućite je da stvorite lojalne potrošače tako što ćete izlaziti u susret svim njihovim potrošačkim “apetitima”. Ako je kupcima lakše da posluju sa vama nego sa konkurencijom, nastavićete da ih osvajate. Ovo, naravno, pretpostavlja da imate konkuentnu robu, ili čak bolju od konkurencije.

Pored programa kojima se obezbeđuje lojalnost potrošača, evo par ideja za razišljanje:

  • Spremnost da odgovorite na zahteve, pozive, mail-ove
  • Pristupačnost i dostupnost
  • Doslednost u pogledu kvaliteta i kvantiteta ponude
  • Održavanje stalnih kontakata
  • Tačno i pravovremeno plaćanje

Iako ovo izgleda vrlo razumno, razmislite sa koliko njih više ne poslujete jer je to postalo suviše teško. Nemojte postati jedan od njih.

Treća opcija – povećanje broja prodatih proizvoda

Logično, broj prodatih proizvoda povećaćete onda kada povećate broj klijenata i frekventnost kupovine/prodaje. Ali isto tako broj prodatih proizvoda ćete povećati ukoliko znate kako da povećate vrednost proizvoda ili usluge. Ukoliko želite da prodajete više proizvoda ili naplaćujete više časova (kada se radi o uslugama), dodatna vrednost proizvoda jačaće vezu izmedju vas i klijenata tj. potrošača. Ako želite da vaša veza sa potrošačima stalno jača, morate da znate šta potrošači očekuju od vas i vaših proizvoda i usluga. Evo jednog primera: Vlasnik restorana je ponudio stalnim mušterijama 20% popusta za grupe od četvoro, za vreme ručka i rane večere.

Ideja je bila da, omogućavanjem stalnim mušterijama da iskoriste ovu prednost, istovremeno poraste broj klijenata, a samim tim i broj prodatih ručkova/večera. Rezultat: prihodi od ručka porasli su za 88% za mesec dana i za 53% za vremenski period u kome je trajala akcija. Što se tiče učestalosti posete, čak i po obustavljanju tromesečne akcije, 71% mušterija je nastavio da dolazi u restoran.

Na kraju, ne zaboravite, da biste saznali prave rezultate, morate početi od saznanja koje već posedujete o svojim klijentima. U stvari, istraživanje tržišta i podaci o potrošačima koje već posedujete, su pravi rudnik profita koji mogu razviti vaš posao. Ova informacija, bazirana na mušterijama, omogućiće postavljanje novog temelja za generisanje bolje prodaje, zadržavanje starih klijenata, kao i dovodjenje novih. Naoružani ovakvim informacijama, raspolagaćete najefikasnijim znanjem za širenje vašeg biznisa.