Print Friendly, PDF & Email

Kao i zakon tražnje, zakon ponude nam govori o količini nekog dobra koja će biti prodata po određenij ceni.Za razliku od tražnje, grafik ponude predstavlja uzlazna linija.Što je veća cena to je veća i ponuda dobara.Proizvođači proizvode više robe jer veća cena i količine donose i veće prihode.

Tačke A,B i C se nalaze na krivoj ponude.Svaka tačka na krivi predstavlja direktnu korelaciju između količine (Q) i cene (P).U tački B, količina u ponudi če biti (Q2) a cena će biti na nivou (P2) i tako dalje…

ponuda1

Ponuda u vremenuZa razliku od tražnje, u zakon ponude se upliće i vreme.Vreme je veoma bitno za ponudu zato što proizvođači gotovo nikada nisu u stanju da trenutno reaguju na povećanje cena.Za proizvođače je veoma bitno da imaju saznanja da li su promene cena trajne ili privremene.

Uzmimo primer iznenadnog povećanja cena kišobrana u sred leta.Kako nije sezona kišobrana većina proizvoćača ne koristi kapacitete punom snagom tako da nije moguće povećati proizvodnju.Međutim ukoliko se radi o dugoročnim klimatskim promenama sigurno je da će proizvođači proširiti svoje kapacitete i uvećati produkciju jer imaju ekonomsko opravdanje u većim cenama i tražnji.