Print Friendly, PDF & Email

U razgovoru sa ljudima koji se bave privatnim biznisom, a imaju polise privatnog zdravstvenog osiguranja, saznali smo da su njihovi glavni motivi da to kupe za sebe, svoje porodice i svoje zaposlene, taj što nemaju  luksuz da svoje dragoceno vreme provode po čekaonicama u redovima ispred šaltera, čekajući da ih neko prozove, i pošalje zatim, sa uputom,  na neko drugo mesto gde će dodatno nešto čekati.

Nekima je glavni motiv bio nezadovoljstvo njihovih zaposlenih, nemaju osećaj pripadnosti firmi, što nekako direktno utiče na pad produktivnosti i profita. Tada nema domaćinskog ponašanja, radnik mnogo manje brine o firmi i njenoj imovini.

Kvalitetni stručnjaci koji su okosnica svake kompanije, budu obeshrabreni i traže bolje socijalne uslove za sebe i svoju porodicu, kod konkurencije, naravno. Firma onda gubi zaposlenog u kojeg je uložila puno novca u obuke i usavršavanja. Nekima se, pogotovo kad su manje firme u pitanju, desilo da im kolektiv bude potpuno desetkovan kada naiđu sezonske bolesti, kao grip npr., jer zaposleni radije svesno ugrožava svoje zdaravlje i zdravlje svojih kolega, i bolest preleže na nogama, nego da gube vreme u beskrajnom čekanju po bolnicama, gde nas više i ne tretiraju kao ljude. Tada je neminovna frustracija zbog nepotrebnih povećanih troškova za bolovanje zaposlenih,  jer su radnici primorani da lekarske preglede koje mogu da obave za dva sata, rade po nekoliko dana, onda se osete beznadežno i glupo kad moraju da jure neku vezu ili krše zakon i nekog podmićuju.

U našoj zemlji vlada predrasuda da su ove polise skupe. Sasvim komforan paket zdravstvenog osiguranja na mesečnom nivou za osobu starosti od 25 do 40 godina može da iznosi od 10 do 20 evra po zaposlenom, u zavisnosti od pola i godišta, čime bi svako izbegao nepotrebna maltretiranja koja nas redovno zadese kod državnog lekara.

Država se trudi da nas preduzetnike motiviše na ovakva zbrinjavanja tako što je ove polise učinila neoporezive do određenog iznosa na mesečnom nivou (trenutno je 5.300dinara mesečno po zaposlenom).

Nemanja Vujanović

www.nebo-ins.rs