Print Friendly, PDF & Email

Životni ciklus proizvoda je zasnovan na biološkom životnom ciklusu.Na primer zasadite seme (uvod) ono počinje da klija i raste (rast), posle perioda života biljka polako počinje da stari i odumire (pad)

U teoriji isto se može reći i za proizvod.Posle jednog perioda u kome vršite razvoj, proizvod se predstavlja i izbacuje na tržište, on polako sakuplja veliki broj mušterija kako raste, postoji mogućnost da se tržište stabilizuje i proizvod postane zreo, posle nekog vremena proizvod postaje prevaziđen od strane konkurencije, njegova prodaja počinje da pada i na kraju se povlači sa tržišta.Ipak najveći broj proizvoda propada već u prvoj fazi.Drugi pak imaju veoma ciklična kretanja u starosnoj fazi.

zivotni ciklus proizvoda

Kako upravljati različitim fazama životnog ciklusa?

Uvod

Želja za brzim profitom nije toliko bitna.Proizvod je napravljen da bi skrenuo pažnju.Ako nemate mnogo konkurenata, možete odrediti cenu sa većom profitnom stopom.Budite svesni da vaši kanali prodaje mogu biti veoma limitirani.

Rast

Vaši konkurenti ulaze na tržište sa sličnim ponudama.Proizvod postaje profitabilniji i dolazi do širenja vaše firme.Dolazi do povećanja troškova reklama.

Zrelost

Onaj proizvod koji preživi ranije faze, ima velike šanse da ostane duži period u ovoj fazi.Prodaja raste do jedne tačke i onda staje.Intenzivira se rat cenama protiv konkurencije.U ovom periodu tržište doživljava svoju zrelost.Promocija zauzima sve više mesta i širi se na veliki broj medija.

Pad

U ovoj tački dolazi do pada tržišta.Na primer inovativniji ili kvalitetniji proizvodi se pojavljuju.Dolazi do nezadrživog pada cena.Proizvod se može još malo održati sečom troškova i smanjenjem marketinških izdataka.